Uslovi korišćenja

Pravila i uslovi korišćenja

Pristupanjem  veb stranici ključljepote.com pristajete na ove uslove i odredbe o upotrebi veb sajta, svih primjenljivih zakona i propisa i saglasni ste da ste odgovorni za poštovanje svih važećih zakona republike Srbije. Ako se ne slažete sa bilo kojim od navedenih uslova, zabranjeno je koristiti ili pristupati stranici ključljepote.com. Materijali koji se nalaze na ovom veb sajtu zaštićeni su primjenljivim zakonima o autorskim pravima i žigovima.

 

Prava intelektualne svojine

Sva autorska prava, zaštitni znakovi, patenti i druga prava intelektualne svojine na našem veb sajtu, sav sadržaj I softver koji se nalazi na stranici ostaće isključivo vlasništvo https://www.ključljepote.com/ i davalaca licence. Korišćenje naših zaštitnih znakova, sadržaja I intelektualne svojine je zabranjeno bez izričitog pisanog pristanka vlasnika ovog veb sajta.

 

Zabranjeno je:

Objavljivati materijale sa https://www.ključljepote.com bez prethodnog pisanog pristanka.

Prodaja ili iznajmljivanje materijala sa https://www.ključljepote.com. Reprodukovati, kopirati materijale kao i njegove dijelove ili na drugi način iskorišćavati materijale sa ovog sajta u bilo koju svrhu.

Ponovo distribuirati bilo koji sadržaj sa https://www.ključljepote.com/ bilo gde i na druge sajtove.

 

Prihvatljiva upotreba

Slažete se da ćete koristiti našu veb stranicu samo u zakonom određene svrhe i na način koji ne krši prava, ograničava ili sprečava korišćenje ovog sajta. Zabranjeno ponašanje uključuje uznemiravanje ili izazivanje uznemirenosti bilo kom drugom korisniku. Prenošenje nepristojnog ili uvrjedljivog sadržaja i ometanje normalnog toka dijaloga unutar https://www.ključljepote.com/ . 

Ne smijete koristiti našu veb stranicu za slanje neželjenih komercijalnih poruka. Sadržaj na našem veb sajtu ne smete koristiti u bilo koju marketinšku svrhu bez našeg izričitog pisanog pristanka.

 

Ograničen pristup

U budućnosti ćemo možda morati ograničiti pristup delovima ili celom sajtu i zadržavamo sva prava na to. Ako Vam u bilo kom trenutku pružimo korisničko ime ili lozinku za pristup ograničenim dijelovima našeg veb sajta, morate osigurati da vaše korisničko ime i lozinka budu zaštićeni.

 

Izmjene

Ključljepote.com može izmeniti ove uslove s’ vremena na vreme i stoga biste trebali redovno provjeravati ove uslove. Vaše dalje korišćenje našeg sajta smatraće se prihvatanjem ažuriranih i izmijenjenih uslova. Ako se ne slažete sa promjenama, morate odmah prestati koristiti našu veb stranicu. Ako se utvrdi da je bilo koji od ovih uslova nezakonit, nevažeći ili neprimjeren, on će biti uklonjen i izbrisan iz ovih uslova, a preostali uslovi će opstati i nastaviti biti obavezujući I izvršni.

 

Ograničenje odgovornosti

Materijali sa veb sajta  https://www.ključljepote.com/ prikazani su u viđenom stanju, bez bilo kakve izričite garancije bilo koje vrste, uključujući garancije prodaje ili povrede prava na intelektualnu svojinu. Ni u kom slučaju veb-sajt neće snositi odgovornost, kao ni njegovi zaposleni za bilo koju štetu koja je proizašla iz upotrebe ili nemogućnosti korišćenja materijala, čak i ako je vlasnik bio obaviješten o mogućnosti gubitka ili štete.